Koncept:

Vi skall arbeta med samt ge service åt

  • företag

  • organisationer

  • konkursförvaltare

inom områden där det fordras speciell kompetens och/eller resursförstärkning med kort framförhållning.
...................................................................

Länk till
Pågående auktioner
Aktuella konkurser och utförsäljningar